REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie w sekretariacie wniosków  – zgłoszenia do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 do dnia 20 marca 2018 r.

Zapisy dotyczą dzieci z rocznika 2011 (siedmiolatki) oraz 6-latków rocznik 2012 (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego). Przy zapisie proszę posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Uwaga! składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się w terminie od 19.02.2018 r. do 20.03.2018 r. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół) Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/234/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 lutego 2017r. (załącznik 1 do niniejszej uchwały) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie należą następujące ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Górnicza, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, Olchowa, Osiedlowa, Parkowa, Sosnowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Jana Pawła II do 74, Platanowa, Kalinowa, Klonowa, Bolesławiecka, Cedrowa, Magnoliowa, Rotmistrza Pileckiego, Chopina, Moniuszki, Bacha, Szymanowskiego, Kochanowskiego, Stary Lubin do 11.


Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (pdf) zobacz

Kartę zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie na rok 2018/2019 w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Kartę zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie spoza obwodu na rok 2018/2019 w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Oświadczenie rodziców o pracy na terenie Gminy Miejskiej Lubin w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Oświadczenie rodziców o uczestniczeniu dziecka na lekcjach religii w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez dziecko rodzeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Oświadczenie rodziców o woli uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka w formacie doc pobierz lub w formacie pdf pobierz

Oświadczenie rodzica o tym, że samotnie wychowuje dziecko w formacie pdf pobierz

Create AccountLog In Your Account