Zapisy do klasy pierwszej

Zapisy do klasy pierwszej

 

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków-zgłoszenia dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy dotyczą dzieci rocznik 2016 (siedmiolatki) oraz 6-latki rocznik 2017 r. (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).

Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego, pod adresem: https://lubin.podstawowet.vnabor.pl, a następnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie od 28 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00. Przy składaniu wniosku w formie papierowej należy posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

-zarządzenie P. 0050 27 2023 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.01.2022 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 zobacz

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie należą ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Górnicza, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, Olchowa, Osiedlowa, Parkowa, Sosnowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Jana Pawła II od 1 do 8 i od 16 do 74, Platanowa, Kalinowa, Klonowa, Bolesławiecka, Cedrowa, Magnoliowa, Rotmistrza Pileckiego, Chopina, Moniuszki, Bacha, Szymanowskiego, Kochanowskiego, Stary Lubin od 1 do 11a i od nr 27 do 64, Lutosławskiego.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych  poza obwodem naszej szkoły w roku szkolnym 2023/2024:
Składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej  szkoły odbędzie się w terminie od 28 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek dla dziecka spoza obwodu w formie elektronicznej  należy wydrukować i złożyć w formie papierowej  w sekretariacie  szkoły wybranej jako  pierwsza. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.
Uwaga! W systemie komputerowym należy wybrać odpowiedni wniosek: dzieci spoza obwodu.
Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji dzieci spoza obwodu to:
-rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku oświadczenie),
-rodzice lub opiekunowie prawni pracują na terenie Gminy Miejskiej Lubin (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku  oświadczenie),
-krewni mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie będą pomagać w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej (proszę wypełnić i wydrukować do wniosku oświadczenie).
Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. Maksymalnie można wybrać trzy placówki, ale wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół, automatycznie zostanie zapisane do swojej szkoły obwodowej.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, wszelkie niezbędne wnioski do wypełnienia znajdą w każdej lubińskiej szkole podstawowej.


Dokumenty do pobrania:


-Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 – Urząd Miasta w formacie pdf pobierz.


-Oświadczenie dotyczące zamieszkania krewnych pobierz


-Oświadczenie dotyczące miejsca pracy pobierz


-Oświadczenie dotyczące rodzeństwa pobierz


-Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w sprawie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: format doc lub format pdf.


-Karta zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie: format doc lub format pdf.


Create AccountLog In Your AccountSkip to content