Klub Europejski

Plan pracy Szkolnego Klubu Europejskiego w Szkole Podstawowej numer 8 w Lubinie w roku szkolnym 2023/2024.

Przewodnicząca: Paulina Zdebiak-Horbal.

Nauczyciele współpracujący: Sylwia Kruglińska, Marta Jarząbek, Judyta Filon, Marta Rus i Magdalena Pisulska.

PODSTAWOWE CELE KLUBU:
-zdobywanie wiedzy o krajach Europy w aspektach: geografii, historii, gospodarki, kultury i tradycji,
-szerzenie wiedzy na temat powiązań Polski z państwami europejskimi, -ukazanie roli jaką nasz kraj odegrał i odgrywa w procesach zachodzących na kontynencie,
-propagowanie postaw proeuropejskich w oparciu o własną kulturę i tradycję,
-rozwijanie rozumienia pojęć: tożsamość europejska, tolerancja, prawa człowieka,
-budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności, patriotyzmu i dumy z osiągnięć regionu, ojczyzny, Europy,
-pobudzanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, własnej inicjatywy,
-zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską,
-rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku dla kultur i odrębności innych narodów.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA KLUBU:
-propagowanie kampanii informacyjnej (plakaty, spotkania, wystawy na tablicy o Unii Europejskiej), -zbieranie informacji o instytucjach UE,
-korzystanie z Internetu,
-organizacja  Europejskiego Dnia Języków,
-gromadzenie aktualnych informacji o regionie, Polsce i Europie,
-rozwijanie zainteresowań uczniów i wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiadomości.

WARUNKI CZŁONKOSTWA:
-członkami klubu są uczniowie klas IV–VIII,
-bieżącą działalność SKE organizują opiekunowie klubu (nauczyciele),
-członkiem klubu europejskiego może zostać uczeń, który:
1.jest zainteresowany celami i zadaniami Klubu,
2.chce poświęcić swój czas na pracę w Klubie,
3.pragnie rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę.

KALENDARZ IMPREZ KLUBU EUROPEJSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (pdf) zobacz

Create AccountLog In Your AccountSkip to content