Deklaracja dostępności SP8LUBIN

Deklaracja dostępności SP8LUBIN

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP8LUBIN.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Hajduk.
 • E-mail: kierownik@sp8lubin.eu
 • Telefon: 76 7468346

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego
  ul. Parkowa 2
  59-300 Lubin
 • E-mail: dyrektor@sp8lubin.eu
 • Telefon: 76 7468346

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 4 wejścia do szkoły

 • główne wejście znajduje się na niskim parterze  bezpośrednio pod schodami na parter są tam schody wyposażone w pasy zjazdowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne w godzinach pracy szkoły,
 • przy głównym wejściu są schody  na parter z  podjazdem  dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest to alternatywne wejście dostępne dla wybranych grup uczniów i pracowników w godzinach pracy szkoły,
 • dodatkowo jest wejście od strony boiska– dostępne dla określonych grup uczniów i pracowników w określonych godzinach,
 • wejście od strony placu zabaw –dostępne dla określonych grup uczniów i pracowników w określonych godzinach,
 • od strony parkingu szkolnego znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni,
 • przy wejściu głównym  na niskim parterze znajduje się dyżurka woźnej,
 • w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych za wyłączeniem podjazdu do budynku,
 • w szkole nie ma możliwości tłumacza języka migowego,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • pracownicy AiO są poinformowani ,o konieczności udzielenia pomocy w załatwieniu rożnych spraw dotyczących pracy szkoły osobom niepełnosprawnym.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content