Strefa rodzica

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie prowadzi zapisy dzieci  do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.
Zapisu dziecka dokonuje się w sekretariacie szkoły na podstawie aktu urodzenia dziecka /+ PESEL dziecka/ (do wglądu) oraz dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego) w godzinach pracy sekretariatu.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/234/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 lutego 2017r. (załącznik 1 do niniejszej uchwały) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie należą następujące ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Górnicza, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, Olchowa, Osiedlowa, Parkowa, Sosnowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Jana Pawła II do 74, Platanowa, Kalinowa, Klonowa, Bolesławiecka, Cedrowa, Magnoliowa, Rotmistrza Pileckiego, Chopina, Moniuszki, Bacha, Szymanowskiego, Kochanowskiego, Stary Lubin do 11a i od 27 do końca.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie jest placówką nowoczesną, bezpieczną, partnerską, tolerancyjną i twórczą.  

Do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoła posiada:
– 17 sal lekcyjnych,
– 1 pracownię komputerową dla uczniów klas I-III ,
– 1 pracownię komputerową dla uczniów klas IV-VI,
– 1 pracownię przyrodniczą,
– 2 pracownie językowe,
– 2 sale gimnastyczne,
– 3 boiska i bieżnię okólną ze sztuczną nawierzchnią,
– dobrze wyposażoną bibliotekę, która jest także dostępna dla rodziców,
– czytelnię ze sceną teatralną,
– plac zabaw,
– gabinet stomatologiczny,
– gabinet pielęgniarki szkolnej,
– 4 świetlice szkolne,
– stołówkę z własną kuchnią.

Dlaczego warto wybrać dla pierwszoklasisty naszą szkołę?

Szkoła dba w równym stopniu o wysokie wyniki nauczania jak i dobre samopoczucie uczniów:

-nauka w szkole odbywa się w estetycznych salach, przystosowanych do wieku i wzrostu dziecka,
-uczniowie klas I-III podczas pobytu w szkole są pod ciągłą opieką wychowawcy,
-szkoła posiada 4 świetlice dla uczniów klas I-III, które są czynne w godzinach: 6.30-16.00,
-sale klas młodszych wyposażone są w dywany, na których dzieci odbywają część zajęć lekcyjnych,
-nauczyciela są w bieżącym kontakcie z rodzicami poprzez: komunikator w dzienniku elektronicznym, organizowane zebrania i konsultacje oraz rozmowy osobiste w czasie pozalekcyjnym,
-szkoła wspiera zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizując dodatkowe zajęcia, zachęca ich do udziału w konkursach plastycznych, przedmiotowych, sportowych i wiedzowych oraz organizuje wiele różnorodnych konkursów. Uczniowie w każdym roku osiągają liczne sukcesy w konkursach miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich.
-szkoła współpracuje z ośrodkami kultury, edukacji przyrodniczej i plastycznej,
-szkoła organizuje cyklicznie wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, spotkania z ciekawymi ludźmi,
-wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają problemy z nauką mogą nadrabiać zaległości uczestnicząc w zajęciach wyrównawczych,
-w szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski – wiele uczniowskich pomysłów uatrakcyjnia życie w szkole,
-uczniowie klas I-III mogą rozwijać swoje uzdolnienia taneczne uczestnicząc w zajęciach zespołu „Luzaczki”, a w klasach IV-VI zespołu „Luz”. Oba zespoły uatrakcyjniają uroczystości i imprezy szkolne oraz uczestniczą w wielu przeglądach w mieście, powiecie i w województwie, zdobywając liczne nagrody,
-w szkole prężnie działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
-uczniowie klas I-III i IV-VI mają do dyspozycji 2 sale komputerowe z dostępem do Internetu,
-uczniowie klas młodszych mają raz w tygodniu zajęcia na basenie połączone z nauką pływania,
-uczniowie klas I-III mają zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej, która została wyremontowana i wyposażona w sprzęt sportowy w ramach programu „Radosna szkoła”,
-wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w organizowanych przez wychowawców klas wycieczkach jedno- i wielodniowych i wyjazdach do „zielonej szkoły” (klasy I-III).

Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

-wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice mogą korzystać z porad pedagoga,
-wszyscy uczniowie szkoły objęci są opieką szkolnej pielęgniarki i lekarza stomatologa,
-w szkole działa monitoring, którym objęte są korytarze i boiska,
-oferujemy możliwość kontaktu z logopedą, pracującym na terenie szkoły,
-w szkole znajduje się sklepik, który oferuje uczniom zdrową żywność,
-szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole” – wszyscy uczniowie klas I-III otrzymują bezpłatnie kilka razy w tygodniu świeże owoce, warzywa lub soczki owocowe,
-wszyscy chętni uczniowie, 3 razy w tygodniu, otrzymują bezpłatnie kartonik z mlekiem „białym”, a za niewielką opłatą mogą zamówić mleko o smaku czekoladowym lub jogurt,
-wszyscy chętni uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Kuchnia przygotowywuje bardzo smaczne obiady, które są wydawane w godzinach: 11.30-14.00.
-szkoła bierze udział w wielu projektach współfinansowanych przez Unię Europejską lub Ministerstwo Edukacji Narodowej: w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” została wyremontowana i wyposażona w najnowsze pomoce dydaktyczne (7 komputerów, tablica interaktywna, mikroskopy z możliwością podłączenia do komputerów i wiele innych) pracownia do nauki przyrody, uczniowie klas I-III korzystają z niej w ramach koła przyrodniczego.
W ramach programu „Cyfrowa szkoła” zostało zakupionych 66 laptopów, 5 tablic interaktywnych z projektorami krótkoogniskowymi, w całej szkole działa sieć bezprzewodowa.
-w szkole od I klasy uczy się dzieci szacunku i empatii do innych ludzi i zwierząt.
Uczniowie bardzo chętnie działają w szkolnym wolontariacie, organizują akcje pomocowe, które wspierają małych pacjentów lubińskich szpitali i Hospicjum. Nie zapominamy o pomocy zwierzętom, zbieramy dla nich karmę na zimę oraz opiekujemy się zaadoptowanym wirtualnie koniem Goldenem.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content