Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Anna Pawłowska – przewodnicząca 
Monika Straszewska– wiceprzewodnicząca
Marta Oziębłowska – skarbnik
Agnieszka Biegalska-Bożyczko – sekretarz
Magdalena Trębacz, Magda Falba, Dagmara Falkiewicz – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Dorota Osadkowska-Skrzątek – przewodnicząca
Edyta Góral – członek
Anna Bobrek – członek

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi:
-40 zł za pierwsze (najstarsze Dziecko)
-30 zł za drugie Dziecko
-20 zł za trzecie Dziecko
-0 zł za czwarte i kolejne Dziecko.

Przy wpłacie składek w danej klasie przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem Dzieci zwolnionych z opłaty przez szkolnego pedagoga) do 15 listopada 2023 r. klasa otrzyma zwrot w wysokości 40% wpłaconej kwoty. 

Wpłat z tytułu składek (jeden przelew zbiorczy za klasę) na Radę Rodziców należy dokonywać  bezpośrednio na „SKO konto Rady Rodziców”.
Nr konta: 80 1020 3017 0000 2002 0619 5400.

Po dokonaniu wpłaty należy wysłać listę Uczniów, za których opłacono składki (według wzoru udostępnionego przez Skarbnika Rady Rodziców) na adres e-mail: radarodzicowsp8lubin@gmail.com.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022/2023 znajduje się w gablocie Rady Rodziców przy stołówce szkolnej.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Prezydium Rady Rodziców drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: radarodzicowsp8lubin@gmail.com.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content