Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Magdalena Trębacz – przewodnicząca 
Anna Pawłowska – wiceprzewodnicząca
Marta Oziębłowska – skarbnik
Monika Straszewska – sekretarz
Agnieszka Biegalska-Bożyczko, Magda Falba, Marcin Duszyński – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Dorota Osadkowska-Skrzątek – przewodnicząca
Agnieszka Grzeszczak – członek
Anna Bobrek – członek

W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł od Rodziny (bez względu na ilość Dzieci uczęszczających do szkoły).

Przy wpłacie składek w danej klasie przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem Dzieci zwolnionych z opłaty przez szkolnego pedagoga) do 15 listopada 2022 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty. 

Wpłat z tytułu składek (jeden przelew zbiorczy za klasę) na Radę Rodziców można dokonywać  bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców.
Nr konta: 
70 1050 1748 1000 0097 6664 6450.

Po dokonaniu wpłaty należy wysłać listę Uczniów, za których opłacono składki (ze szczegółową inf. nt. posiadanego w Szkole rodzeństwa  – imię i nazwisko oraz oznaczenie klasy) na adres e-mail: radarodzicowsp8lubin@gmail.com.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022 znajduje się w gablocie Rady Rodziców przy stołówce szkolnej.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Prezydium Rady Rodziców na adres e-mail: radarodzicowsp8lubin@gmail.com.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content