Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Matylda Krawczyszyn – przewodnicząca (e-mail: mati.hajduk@interia.eu)
Monika Straszewska – wiceprzewodnicząca
Beata Latoń 
– skarbnik
Marta Rodzik – sekretarz
Agnieszka Valenti i Mariusz Duszyński – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Monika Jodłowska – przewodnicząca
Justyna Pępkowska – wiceprzewodnicząca
Barbara Neć-Stankiewicz – członek

W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od każdego ucznia.

Przy wpłacie składek w danej klasie przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 15 listopada 2020 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania na koncie.

Wpłaty składki (wyłącznie od całej klasy z ewentualnym wyłączeniem osób zwolnionych) na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe, które zostanie podane najpóźniej do 20 października 2020 r.

Po dokonaniu wpłaty należy wysłać listę uczniów, za których opłacono składkę (wraz z wysokością składki) na adres mailowy Przewodniczącej RR.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 znajduje się w gablocie Rady Rodziców przy stołówce szkolnej.

Create AccountLog In Your Account