Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Anna Pawłowska – przewodnicząca (e-mail: radarodzicowsp8lubin@gmail.com)
Magdalena Trębacz – wiceprzewodnicząca
Marta Oziębłowska 
– skarbnik
Barbara Neć-Stankiewicz – sekretarz
Agnieszka Valenti i Mariusz Duszyński – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Dorota Osadkowska-Skrzątek – przewodnicząca
Przemysław Chrapliwy – członek
Magdalena Kot – członek

W roku szkolnym 2021/202 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od każdego ucznia.

Przy wpłacie składek w danej klasie przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 15 listopada 2021 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania na koncie.

Wpłaty składki (wyłącznie od całej klasy z ewentualnym wyłączeniem osób zwolnionych) na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Nr konta: 37 1240 1486 1111 0010 9326 2768. 

Po dokonaniu wpłaty należy wysłać listę uczniów, za których opłacono składkę (wraz z wysokością składki) na adres mailowy Przewodniczącej RR.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020/2021 znajduje się w gablocie Rady Rodziców przy stołówce szkolnej.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content