Ubezpieczenie

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły, którzy opłacą składkę w wysokości 50 zł
będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  

 

Okres ubezpieczenia: 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł.

Pieniądze na ubezpieczenie wpłacają rodzice przedstawicielowi trójki klasowej, który następnie przekazuje je Radzie Rodziców wpłacając na konto Rady Rodziców (nr konta będzie podany po pierwszym zebraniu nowej Rady Rodziców). 

Składkę za ubezpieczenie należy przesyłać za całą klasę, wpisując w przelewie: klasa….. (np. klasa VIa), składka ubezpieczeniowa za ……  (np. 10 uczniów).  Prosimy nie robić pojedynczych wpłat za dziecko – będą one wycofywane z konta Rady Rodziców. Listę dzieci ubezpieczonych w szkole należy przesyłać na adres e-mail do przewodniczącej RR: (adres będzie podany po pierwszym zebraniu nowej Rady Rodziców) najpóźniej do 20 października 2020 roku.

Ogólne warunki ubezpieczenia

-Ubezpieczenie EDU PLUS

-Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2020/21

-Zgłoszenie szkody

-Formularz zgłoszenia szkody

-Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Create AccountLog In Your Account