DZIEŃ TOLERANCJI

DZIEŃ TOLERANCJI

DZIEŃ TOLERANCJI

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku, mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

16 listopada 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. Celem inicjatywy było kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i empatii. Uczniowie wywiesili plakaty związane z tym dniem, a podczas zajęć skupiali swoją uwagę na opowiadaniu dotyczącym właśnie empatii i tolerancji względem upodobań innych osób.

Pamiętajmy, jesteśmy różni, lecz równie ważni. Bycie tolerancyjnymi odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje. Sprawia radość nie tylko nam, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content