„Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła brała udział w projekcie „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa – Edukacja,
Działanie – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie – Zapewnienie do równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, – konkursy horyzontalne.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Gmina Miejska Lubin, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.
Projekt „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. – 31.12.2019 r.
Więcej ogólnych informacji zobacz

W ramach projektu zrealizowane były następujące zadania:
-Zadanie nr 1: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów (bez wykorzystania metody eksperymentu) niezbędnych na rynku pracy – matematycznych i językowych.
-Zadanie nr 2: Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – kompetencja ICT.
-Zadanie nr 3: Kształtowanie kompetencji matematycznych i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu.
-Zadanie nr 4: Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni TIK w szkołach.
-Zadanie nr 5: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej.
-Zadanie nr 6: Szkolenia doskonalące dla nauczycieli „TIK NA TAK!”- informatycy, nauczanie wczesnoszkolne, językowcy i innych przedmiotów.
-Zadanie 7: Kurs doskonalący z wykorzystaniem metody eksperymentu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Celem projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” było podniesienie jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie/unowocześnienie oferty edukacyjnej i zaplecza technicznego Szkół Podstawowych dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym, dzięki wdrożeniu kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych. Celem projektu było również wsparcie kompetencji kluczowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń/kursów doskonalących.

Projekt przewidywał realizację:
1. Nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów:
A) Podnoszących kompetencje kluczowe uczniów – GRAJ FAIR (liczba uczestników: 3 grupy (kl. 4-8) po 8 osób, łącznie 24 osoby, liczba godzin zajęć: 20 godzin na grupę, łącznie 60 godzin (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
B) Podnoszących kompetencje kluczowe uczniów – zajęcia z grafiki komputerowej (liczba uczestników: 3 grupy po 8 osób, łącznie 24 osoby, w tym 3 grupy (kl. 4-6), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę, łącznie 75 godzin (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
C) Kształtujących kompetencje matematyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (liczba uczestników: 1 grupa – 8 osób, (kl. 8), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę, (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
D) Kształtujących kompetencje matematyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu – zajęcia rozwijające z przyrody (liczba uczestników: 1 grupa – 8 osób, (kl. 4), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę, (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
E) Kształtujących kompetencje matematyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu – zajęcia rozwijające z biologii (liczba uczestników: 1 grupa –  8 osób, (kl. 7-8), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę, (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
F) Kształtujących kompetencje matematyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii (liczba uczestników: 1 grupa – 8 osób  (kl. 8), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę, (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
G) Kształtujących kompetencje matematyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki (liczba uczestników: 1 grupa – 8 osób, (kl. 8), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę, (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
H) Kształtujących kompetencje matematyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu – zajęcia rozwijające z geografii (liczba uczestników: 1 grupa – 8 osób, (kl. 8), liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę godzin (w trybie zajęć pozalekcyjnych).
Szczegółowe cele i zakres projektu zobacz

2.Nieodpłatne szkolenia dla nauczycieli:
A) Szkolenie doskonalące „TIK na TAK!” dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w procesach dydaktycznych.
B) Kurs doskonalący z wykorzystaniem metody eksperymentu.

3. Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni TIK i pracowni matematyczno-przyrodniczej w szkołach.
Szczegółowe doposażenia pracowni zobacz

4. Załączniki do projektu:
Procedury rekrutacji uczniów zobacz
Procedury rekrutacji nauczycieli zobacz
Zasady monitoringu uczestnictwa w projekcie i badania efektów wsparcia zobacz
Postanowienia końcowe zobacz

5. Informację o realizacji projektu nr RPDS.10.02.01-02-0080/18 realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020 zobacz

6. Plakat informacyjny zobacz

7. Harmonogram zajęć:
-zajęcia z grafiki komputerowej zobacz
-zajęcia z chemii zobacz
-zajęcia z geografii zobacz

Create AccountLog In Your AccountSkip to content