Patriotyzm

„Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy”
                                                    Roman Dmowski

 

Patriotyzm – słowo to pochodzi od łacińskiego wyrazu: patria, które oznacza w języku polskim ojczyznę. Użyli go jako pierwsi starożytni Rzymianie mówiąc o swojej ojczyźnie: patria nostra (nasza ojczyzna). Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego: „Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.

Wyróżniamy 3 rodzaje patriotyzmów:
-patriotyzm narodowy to miłość i przywiązanie do własnego kraju,
-patriotyzm regionalny to przywiązanie do regionu, w którym się mieszka lub z którego się wywodzi,
-patriotyzm lokalny (miejscowy) – to miłość do miejsca zamieszkania i wychowania. Oznacza on troskę o to, by w rodzinnej miejscowości wszystkim żyło się dobrze. Możemy się do tego przyczynić poprzez uczestniczenie w lokalnych akcjach czy wydarzeniach, np. Szkoła Podstawowa nr 8 ma swojego patrona: Jana Wyżykowskiego, który odkrył złoża miedzi w okolicach Lubina, dzięki czemu nasze miasto stało się prężnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym. Dbając o dobre imię zarówno szkoły jak i miasta również można być patriotą, tylko takim mniejszym.

Symbole narodowe wzmacniają poczucie wspólnoty i przypominają o polskiej historii. Wykorzystuje się je np. w trakcie obchodów świąt państwowych. Dla nas Polaków ważne jest godło, będące najstarszym spośród polskich symboli narodowych, czyli biały orzeł w koronie umieszczony na czerwonym tle. Kolejnym symbolem jest flaga biało- czerwona. Biel jest symbolem szlachetności i czystości, natomiast czerwień oznacza odwagę i waleczność, którymi wykazali się Polacy podczas walki o wolność ojczyzny. Hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego” jest trzecim symbolem narodowym. Stał się nim w 1927 roku. Został napisany dla polskich żołnierzy, którzy walczyli o wolność ojczyzny.

Historia Polski zaczęła się wraz z chrztem księcia Mieszka I w 966r. n. e. Na kilkadziesiąt lat przed chrztem Polski różne plemiona zamieszkiwały dzisiejsze tereny Polski. W tym czasie Lubin należał do plemienia Dziadoszan. Granice Państwa Polskiego zmieniały się przez wieki. Był czas, kiedy Państwo Polskie zamieszkiwali: Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Ormianie, Tatarzy, Czesi, Niemcy, a nawet Grecy. Niektórzy z nich byli wielkimi polskimi patriotami, takimi jak np.: Tadeusz Kościuszko, Józef Bem, czy choćby Henryk – Hubal Dobrzański. Wszyscy oni oddali największą ofiarę za Polskę: swoje życie.

Polska to nasz kraj, to nasza Ojczyzna, którą należy kochać i szanować. Każdy Polak powinien również być solidarny z własnym narodem i społecznością. Aby człowiek był prawdziwym patriotą, należy kształtować w nim tę postawę już od najmłodszych lat. Tutaj ważną funkcję spełniają: rodzina, szkoła, literatura, sztuka, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, odwiedzanie muzeów, uroczystości państwowe, szkolne ceremonie, poznawanie tradycji, dyskusje, rozmowy czy zachowania innych ludzi.

Historia est magistre vitae – historia jest nauczycielką życia.

A nation that does not know its own history has no future – naród, który nie zna swojej historii nie ma przyszłości.

Harmonogram imprez i konkursów organizowanych w szkole w roku szkolnym 2018/2019 z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zobacz

Create AccountLog In Your Account