„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.

Program „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” realizowany był w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. i był programem uzupełniającym „Cyfrowej szkoły”.

Projekt miał na celu przygotowanie nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania swoich przedmiotów i uczenia się uczniów (w zakresie podstawy programowej) poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami, w tym w sieciach, i samokształcenie. Nadrzędnym celem programu było wzmocnienie efektywnego uczenia się uczniów, które jest możliwe przede wszystkim dzięki skutecznemu nauczaniu. Dobra edukacja powinna służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie – życiu społecznym i publicznym, gospodarce, nauce, kulturze oraz wykorzystywania w tych dziedzinach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Samo zwiększenie zakresu stosowania TIK w szkole bez związku z celami edukacyjnymi i metodami nauczania nie wystarczy. Dlatego w programie przede wszystkim wspierało się szkoły w zbieraniu i weryfikacji dobrych praktyk, które umożliwiały przepływ doświadczeń pomiędzy szkołami i nauczycielami wykorzystującymi TIK oraz pomagało budować współpracę na różnych poziomach.

W ramach pilotażu programu Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej: -Zrekrutowała i wyszkoliła grupy:
a) 40 trenerów do realizacji szkoleń oraz organizowania sieci współpracy moderatorów,
b) 1200 moderatorów do realizacji szkoleń oraz organizowania sieci współpracy koordynatorów,
c) 18000 szkolnych koordynatorów do organizacji pracy z efektywnym wykorzystaniem TIK w szkołach.

Szkolenia były zarówno stacjonarne i e-learningowe. Funkcję szkoleniową i informacyjną pełniły również konferencje organizowane na różnych szczeblach. W ramach projektu zorganizowano trzy konferencje:
-ogólnopolską, która otwierała projekt, dla wszystkich uczestników,
-ogólnopolską, która kończyła projekt, dla wszystkich uczestników,
-3 regionalne (powiatowe) dla szkolnych koordynatorów i moderatorów.

CEO również wspierała dyrektorów szkół i nauczycieli – koordynatorów w tworzeniu sieci współpracy i doskonalenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów. W ramach programu powstało wiele materiałów merytorycznych:
-publikacje dotyczące efektywnego stosowania TIK w nauczaniu,
-programy kursów,
-opis pracy sieci współpracy i samokształcenia w zakresie TIK,
-zebrane przykłady dobrych praktyk.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content