Standardy ochrony małoletnich

Zarządzenie nr 9_2024

Zarządzenie nr 20_2024

Od 15 lutego 2024 r. należy wdrażać standardy ochrony małoletnich m.in. w szkołach, przedszkolach, ponieważ od tego dnia powyższe przepisy wchodzą w życie. Natomiast do 15 sierpnia 2024 r. przedszkola, szkoły i placówki powinny posiadać i mieć już wdrożone standardy – w załączeniu zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wdrażania standardów ochrony małoletnich.

Czym są standardy ochrony małoletnich?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, to cztery zasady, których przyjęcie i wdrożenie sprawiają, że dana jednostka organizacyjna jest bezpieczna dla dzieci. Wdrożenie standardów oznacza, że każda zatrudniona osoba potrafi zidentyfikować sytuacje, w których bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone. Każdy pracownik wie także, jakie działania podjąć, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Standard 1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem: podmiot ustanowił i wdrożył politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, polityka jest dostępna

Standard 2. Personel posiada wiedzę na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem: podmiot monitoruje, uczy i angażuje pracowników i współpracowników (w tym wolontariuszy) w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci,

Standard 3. Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego: pomiot wypracował procedury i wyznaczył osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

Standard 4.  Monitoring i okresowa weryfikacja: podmiot określił zasady i dokonuje okresowej weryfikacji zgodności przyjętych działań z przyjętymi standardami.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Chrystian Halicz

dyrektor szkoły

Create AccountLog In Your AccountSkip to content