„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”


Program „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” realizowany był w roku szkolnym 2010/2011. Projekt ten jest realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 – Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Głównymi celami projektu były:
-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,
-zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
-podnoszenie jakości procesu kształcenia,
-wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego z uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
-wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. W ramach tego projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyposażył ponad 100 pracowni przyrodniczych dolnośląskich szkół i placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Były to: 7 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do internetu, mobilną tablicę interaktywną, wizualizer, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny z odczynnikami chemicznymi, zestawy doświadczalne, kamera, aparat cyfrowy i wiele innych pomocy dydaktycznych służących do badań środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 23 250 035,32 zł, z czego wkład Województwa Dolnośląskiego wyniósł 6 975 010,60 zł., Unii Europejskiej 16 275 024,72 zł. Szkolna sala 209 została wyremontowana ze środków Urzędu Miasta w Lubinie: wymieniono całą instalację elektryczną, założono instalację sieciową, położono kafelki na podłodze, odnowiono ściany i sufit oraz zakupiono nowe meble.

Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu pracowni zajęcia są atrakcyjne, a uczniowie w sposób ciekawy i innowatorski mogą rozwijać swoje zainteresowania. Ponieważ tak wyposażona pracownia przyrodnicza jest jedyną w naszej gminie, korzystają z niej na co dzień uczniowie naszej szkoły, ale także są zapraszane całe klasy z innych lubińskich szkół.

Zdjęcia z realizacji projektu:


Create AccountLog In Your AccountSkip to content