Patriotyzm

„Patriotyzm to żywe poczucie zbiorowej odpowiedzialności.”
Richard Aldington

Patriotyzm – słowo to pochodzi od greckiego wyrazu: „patria”, które oznacza rodzinę, plemię, naród, ojczyznę. Przejęli go później starożytni Rzymianie mówiąc o swojej ojczyźnie: patria nostra (nasza ojczyzna). Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego: „Patriotyzm to silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”.

Postawa patriotyczna oznacza przede wszystkim wypełnianie obowiązków wobec swojego państwa np. udział w budowaniu jego dobrobytu i obronie suwerenności, przestrzeganie prawa i płacenie podatków, troska o środowisko naturalne, czasami także zgodę na postawienie dobra kraju ponad partykularnym, jednostkowym interesem.

Wyróżniamy 3 rodzaje patriotyzmów:
-patriotyzm narodowy to miłość i przywiązanie do własnego kraju,
-patriotyzm regionalny to przywiązanie do regionu, w którym się mieszka lub z którego się pochodzi,
-patriotyzm lokalny (miejscowy) – to miłość do miejsca zamieszkania i wychowania (do tzw. „małej ojczyzny”). Oznacza on troskę o to, by w rodzinnej miejscowości wszystkim żyło się dobrze. Możemy się do tego przyczynić uczestnicząc w lokalnych akcjach i wydarzeniach. Szkoła Podstawowa nr 8 ma za swojego patrona Jana Wyżykowskiego – odkrywcę złóż miedzi w okolicach Lubina. Dzięki kopalniom nasze miasto stało się prężnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym. Dbając o dobre imię zarówno szkoły jak i miasta również można być patriotą.

Specyficzną odmianą jest patriotyzm gospodarczy, który oznacza przywiązanie do towarów wyprodukowanych w kraju ojczystym lub sprzedawanych przez markę z rodzimego kraju. Symbole narodowe wzmacniają poczucie wspólnoty, przypominają o polskiej historii i podkreślają rangę obchodów świąt państwowych. Dla nas Polaków ważne jest godło, będące najstarszym spośród symboli narodowych, czyli biały orzeł w złotej koronie umieszczony w czerwonym polu tarczy herbowej. Kolejnym symbolem jest biało – czerwona flaga. Barwy są ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Kolor biały odwołuje się do Orła Białego, a czerwony ma związek z tłem tarczy. Biel jest też symbolem szlachetności i czystości, natomiast czerwień oznacza odwagę i waleczność, którymi wykazali się Polacy podczas walk o wolność ojczyzny. Hymnem Polski jest „Mazurek Dąbrowskiego,” oficjalnie przyjęty przez sejm II Rzeczypospolitej w 1927 r. Pieśń powstała w 1797r. dla Legionów Polskich we Włoszech, które miały walczyć pod wodzą Napoleona o niepodległość naszego państwa.

Historia Polski zaczęła się wraz z chrztem księcia Mieszka I w 966r. Na kilkadziesiąt lat przed chrztem różne plemiona zamieszkiwały dzisiejsze tereny Polski. W tym czasie Lubin należał do plemienia Dziadoszan. Granice państwa polskiego zmieniały się przez wieki. Przed II wojną światową Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, obecnie nasz kraj zamieszkują liczne mniejszości narodowe i etniczne. Postawa patriotyczna charakteryzująca się poczuciem silnej więzi emocjonalnej z własnym narodem powinna łączyć się integralnie z szacunkiem wobec przedstawicieli innych nacji.

„Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy.”
Roman Dmowski

Polska to nasza Ojczyzna, którą należy kochać i szanować. Każdy Polak powinien również być solidarny z własnym narodem i społecznością. Aby człowiek był prawdziwym patriotą, należy kształtować w nim tę postawę już od najmłodszych lat. Tutaj ważną funkcję spełniają: rodzina, szkoła, literatura, sztuka, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, udział w uroczystościach państwowych, szkolnych, kultywowanie tradycji. Poczucie dumy z uczestniczenia w działaniach podejmowanych na rzecz ojczyzny jest okazją do samorealizacji. Ważną rolę w integracji społeczeństwa odgrywa również nauczanie historii, gdyż jak powiedział Jan Paweł II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Historia dostarcza nam przykładów wspaniałych postaw patriotycznych w osobach Tadeusza Kościuszki, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego i wielu innych.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content