„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

Uczniowie naszej  szkoły będą mogli wzmacniać zainteresowania i aktywność czytelniczą. Możliwość tę zagwarantował im udział Miasta w rządowym programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”, dzięki któremu otrzymano wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

W ramach tego projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek w kwocie 15 000 zł. Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” powstał z myślą o wsparciu organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję rozwoju czytelnictwa.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. NPRCz ma również rozwijać zaangażowanie w rozwój czytelnictwa instytucji państwowych których zakres działania jest związany z czytelnictwem (Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki, Narodowego Centrum Kultury), i ich współodpowiedzialność za to zadanie. Ważnym celem programu jest wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowań dzieci i młodzieży, a także popularyzowanie regularnego czytelnictwa, a poprzez to rozwijanie kompetencji czytania oraz kształtowanie twórczych postaw uczniów.
Cele szczegółowe programu określone zostały następująco:
-zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
-wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
-rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Biblioteka szkolna zakupiła w ramach programu następujące książki.

Świąteczne czytanie przy choince zobacz

Szkolny Festiwal Czytelniczy zobacz

Projekt edukacyjny „Wkręć się wczytanie” zobacz

Projekt edukacyjny „Leśna Kraina” zobacz

Warsztaty w MBP „Jak powstaje książka” zobacz 

Czytelnicze spotkanie z psimi bohaterami książek – Dzień Głośnego Czytania zobacz

Create AccountLog In Your AccountSkip to content