IV EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK

Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”. Tegoroczna edycja programu kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany jest przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy współpracy służb państwowych i miejskich związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa. Nasza szkoła opracowała projekt edukacyjny, który obejmie szereg zajęć edukacyjnych, konkursów, warsztatów, spotkań, spotkań online, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.

Realizację programu koordynuje zespół w składzie: p. Kamila Borowiec, p. Chrystian Halicz, p. Magdalena Grabowiecka.

Spot programu Bezpieczny Dolnoślązak: CHROŃ SWOJE DANE PODCZAS PRACY I NAUKI ZDALNEJ zobaczFILM O CYBERPRZEMOCY

W ramach realizacji projektu Bezpieczny Dolnoślązak uczniowie z Samorządu Szkolnego zaangażowali się w przygotowanie filmiku o cyberprzemocy. Celem przygotowanego filmu było zobrazowanie realnych zagrożeń jakie kryją się w sieci. Serdecznie zapraszamy do oglądania, filmik jest bardzo wymowny i porusza najważniejsze kwestie dotyczące cyberprzemocy.

W nagranie filmu zaangażowali się: Maja Hajduk, Anna Biernat, Szymon Puton, Nela Marszałek, Maciek Gołembka, Lena Krawczyszyn, Patrycja Błaszkiewicz, Marysia Junak, Nikola Skrzątek oraz Julia Wołczek.

Serdecznie gratulujemy twórcom i dziękujemy za włożony trud!

Nagranie można zobaczyć na szkolnym facebooku.GRA MIEJSKA “JAKIE INSTYTUCJE PRZETWARZAJĄ NASZE DANE OSOBOWE?”

W ramach realizowanego przez naszą szkołę programu Bezpieczny Dolnoślązak, zapraszamy uczniów i ich rodziców do udziału w grze miejskiej pt. „Jakie instytucje przetwarzają nasze dane osobowe?”.

Celem gry jest poznanie jakie jednostki są uprawnione do udostępniania i przetwarzania naszych danych osobowych.

Gra jest dostępna online, należy wydrukować załączoną mapę miasta Lubina, odszukać, podać nazwy oraz wskazać na załączonej mapie instytucje (liczbą porządkową), których opis znajduje się w załączniku. Skan wydrukowanej mapy z zaznaczonymi i podpisanymi instytucjami należy przesłać mailem do p. Kamili Borowiec na adres borowiec.k@sp8lubin.eu do 30 kwietnia 2021 r.

Każdy uczestnik gry otrzyma dyplom, na pierwszych 5 uczniów czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału!

Załącznik

Aktualizacja (4 maja 2021 r.)

-Gra miejska pt. „Jakie instytucje przetwarzają nasze dane osobowe?” – wyniki gry zobacz

-Gra miejska pt. „Jakie instytucje przetwarzają nasze dane osobowe?” – poprawne odpowiedzi zobaczNIE BĄDŹ BAŁWAN, CHROŃ SWOJE DANE!

W ramach Programu Bezpieczny Dolnoślązak w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny oraz wystawa prac uczniów na temat ochrony danych osobowych, zachowania bezpieczeństwa w sieci oraz dbania o własną prywatność. Uczniowie projektowali oraz wykonywali grafiki, plakaty, ulotki, ilustracje i prezentacje multimedialne dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony swojej prywatności w sieci i przestrzegające przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie.

Podsumowaniem konkursu był happening połączony z rozdawaniem ulotek oraz akcja promocyjna dotycząca ochrony danych osobowych: „Nie bądź bałwan, chroń swoje dane!”.

Celem konkursu i akcji promocyjnej było:
-Nabycie praktycznych umiejętności ochrony swoich danych osobowych.
-Kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia prywatności online.
-Nabycie i utrwalenie umiejętności szukania pomocy w sytuacji zagrożenia.
-Nabycie umiejętności współpracy ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
-Nabycie postawy ograniczonego zaufania, ale także wzajemnego szacunku w Internecie.

Największą aktywnością w dziedzinie promowania ochrony prywatności w sieci wykazali się uczniowie klas: 4C (p. N. Krzemińska), 6B (p. K. Górski), 6D (p. K. Borowiec), 7A (p. J. Filon). Zwycięzcą konkursu na plakat/ulotkę promujący bezpieczeństwo w sieci został Mateusz Pachucki z klasy VIIA, którego praca w sposób przejrzysty i atrakcyjny obrazuje powyższe zasady.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział, zwycięzcy gratulujemy!

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W związku z przystąpieniem szkoły do IV edycji programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak” realizatorzy projektu przy wsparciu finansowym Rady Rodziców mogli zrealizować kolejne zadanie.

Inicjatywa pomysłu, która zrodziła się na spotkaniu zespołu, przyczyniła się do zaplanowania działania pn. „Ćwiczenia praktyczne w terenie lub na macie podłogowej dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Głównym celem przedsięwzięcia jest nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz nabycie umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zakup elementów pozwolił zorganizować praktyczne ćwiczenia dla uczniów klas I-III. Niektóre klasy miały okazję spotkać się z funkcjonariuszami Policji.

Zakup maty podłogowej i sygnalizatora świetlnego sfinansowany przez Radę Rodziców na pewno będzie służył uczniom przez wiele lat. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

 

Create AccountLog In Your AccountSkip to content