„Cyfrowa szkoła”

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa szkoła”.

Program „Cyfrowa szkoła” realizowany był w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Celem programu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania  technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie edukacyjnym. Miał również na celu weryfikację przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK, polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (obszar „e-szkoła”), a ponadto – modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli opartego na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (obszar „e-nauczyciel”), modelu przygotowywania publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych (obszar „e-zasoby edukacyjne”, w tym „e-podręcznik”) oraz modelu korzystania przez uczniów z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się (obszar „e-uczeń”).

Do programu zostały zakwalifikowane 402 szkoły w Polsce (20 na Dolnym Śląsku). W ramach programu nasza szkoła w formie darowizny otrzyma:
-50 przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów,
-16 przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli,
-3 szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii,
-1 sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie i skanowanie,
-5 tablic interaktywnych z systemami mocowania,
-5 projektorów krótkoogniskowych,
-1 projektor multimedialny,
-1 ekran projekcyjny,
-1 wizualizer,
-1 kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową,
-16 punktów dostępowych, które są elementami szkolnej sieci bezprzewodowej,
-1 router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS).

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup w/w sprzętu wyniosło 200 000 zł. Pozostała kwota, niezbędna do realizacji projektu, w wysokości 100 000 zł została przekazana szkole jak wkład własny z Urzędu Miasta w Lubinie.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów pomoce dydaktyczne zakupione w programie „Cyfrowa szkoła” są wykorzystywane w procesie nauczania w klasach starszych, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Także uczniowie klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach będą mogli z nich korzystać.

Aby sprzęt był prawidłowo wykorzystany w szkole został powołany e-koordynator, który przeszkolił i wspierał wszystkich nauczycieli uczących w klasach starszych w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK. Odbyły się także szkolenia zewnętrzne. Nauczyciele uczestniczyli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TiK w nauczaniu, odbyło się także 6 lekcji otwartych oraz zostały udostępnione w ramach międzyszkolnych sieci współpracy 9 scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TiK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk. Zorganizowanych zostało 6 projektów edukacyjnych.

Zdjęcia z realizacji projektu:


 

 

 

Create AccountLog In Your AccountSkip to content