ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków-zgłoszenia do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 do 15 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Zapisy dotyczą dzieci rocznik 2012 (siedmiolatki) oraz 6-latki rocznik 2013 r. (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).

Przy zapisie proszę posiadać ( do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie należą ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Górnicza, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, Olchowa, Osiedlowa, Parkowa, Sosnowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Jana Pawła II do 74, Platanowa, Kalinowa, Klonowa, Bolesławiecka, Cedrowa, Magnoliowa, Rotmistrza Pileckiego, Chopina, Moniuszki, Bacha, Szymanowskiego, Kochanowskiego, Stary Lubin do 11A i od nr 27 do końca (UCHWAŁA NR XXVIII/252/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 28 marca 2017 r.).

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych Szkół).


Dokumenty do pobrania:

-Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w formacie pdf zobacz.


-Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w formacie pdf zobacz.


-Regulamin przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w formacie pdf zobacz.


-Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły: format doc lub format pdf.


-Karta zgłoszenia dziecka spoza obwodu szkoły: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w sprawie nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu na terenie Gminy Miejskiej Lubin: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie rodziców o rodzeństwie ucznia w szkole: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej: format doc lub format pdf.


-Karta zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu krewnych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie: format doc lub format pdf.


-Oświadczenie rodzica, że samotnie wychowuje dziecko: format pdf.


-Oświadczenie, dotyczy sześciolatków realizujących roczne przygotowanie przedszkolne: format doc lub format pdf.


Create AccountLog In Your AccountSkip to content