PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Uczniowie kl. I-III zakończyli przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Dzięki przedsięwzięciu dzieci wspólnie odkrywały świat wartości, kultury i sztuki w roku szkolnym 2021/2022. Poprzez realizację wybranych 20 zadań tematycznych młodzi ósemkowicze poszerzali wiedzę o otaczającym świecie, doskonalili różnego rodzaju umiejętności.

Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość uczniów, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych w codziennym życiu.  Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, rozwijania wrażenia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Szkolny koordynator przedsięwzięcia  p. Chrystian Halicz dziękuje wszystkim nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz ich uczniom za aktywny udział w projekcie.

Dyplom za udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” zobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content