PLATFORMA MICROSOFT OFFICE 365

PLATFORMA MICROSOFT OFFICE 365

PLATFORMA MICROSOFT OFFICE 365

Drodzy Uczniowie.

W ramach kształcenia na odległość proponujemy Wam edukację z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365.

Microsoft Office 365 to usługa, która umożliwia dostęp do dobrze znanych produktów z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Usługa oparta jest na chmurze i hostowana przez firmę Microsoft. Konfiguracja odbywa się bezpośrednio z jednego miejsca przez portal zarządzający. W ramach tej usługi możecie korzystać ze znanych Wam produktów firmy Microsoft: np. pakiet biurowy (edytor tekstu Word 365, arkusz kalkulacyjny Excel 365 i prezentacja PowerPoint 365), Outlook (rozbudowana skrzynka pocztowa) oraz Microsoft Teams. Usługa Microsoft Teams oparta jest na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących do współpracy zespołowej. Usługa ta jest zaawansowanym narzędziem, które łączy typowe zadania z możliwością prowadzenia wideokonferencji i połączeń głosowych, ustalania spotkań dla zespołów, wymianą i udostępnianiem plików, dostępem do innych aplikacji oraz repozytorium (miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania) plików.

Początkowo dostęp do Platformy Microsoft Office 365 będą mieli wszyscy uczniowie klas IV-VIII, ale wkrótce także uczniowie z klas I-III.

Korzystanie z Platforma Microsoft Office 365 dla uczniów szkoły i nauczycieli jest bezpłatne.

Korzystanie z Platformy Microsoft Office 365 jest możliwe po założeniu każdemu uczniowi konta e-mailowego na w/w platformie. Aby założyć konto uczniowi w wieku do lat 16, i później, żeby uczeń mógł korzystać z Platformy, konieczne jest wyrażenie na to zgody rodzica lub opiekuna prawnego (art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych). W związku z powyższym prosimy rodziców lub prawnych opiekunów o  przekazanie wychowawcom klas zgody na założenie konta e-mailowego na Office 365 firmy Microsoft oraz zgodę na korzystanie z Platformy Microsoft Office 365 (można taką zgodę przesłać na pocztę nauczyciela – wychowawcy klasy lub komunikatorem w idzienniku). Po otrzymaniu zgody wychowawca klasy przekaże rodzicowi lub opiekunowi prawnemu login i hasło dostępu.

Platforma Office 365 – przydatne linki:
1.Adres strony do logowania zobacz

2.Instrukcja do pierwszego logowania pobierz
2.Pierwsze logowanie (dla ucznia) zobacz

Create AccountLog In Your Account