POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-VIII DO SZKOŁY

POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-VIII DO SZKOŁY

POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-VIII DO SZKOŁY

Decyzją Ministra Zdrowia od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie klas I-VIII powrócili do nauki w trybie stacjonarnym (zajęcia w szkole).Procedury są dostępne na internetowej stronie szkoły pod adresem: https://sp8lubin.eu/procedury-zapewnienia-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19/Dodatkowe informacje Dyrektora Szkoły:


-wszystkie ważne informacje związane z funkcjonowaniem szkoły i nauki zdalnej Dyrektor Szkoły lub wychowawcy klas będą przesyłać Rodzicom naszych uczniów na komunikator w idzienniku,
-od poniedziałku (22 marca 2021 r.) wszyscy uczniowie klas I-III będą uczyć się zdalnie, tak samo jak uczniowie klas IV-VIII (zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość),
-uczniowie podczas nauki zdalnej będą korzystać z platformy edukacyjnej Microsoft Teams (aplikacja pakietu Microsoft Office 365),
-lekcje w czasie nauki zdalnej trwają od 30 do 60 minut i odbywają się według obowiązującego planu zajęć,
-zajęcia w czasie nauki zdalnej są obowiązkowe, w czasie trwania zajęć będzie sprawdzana obecność oraz uczniowie będą oceniani (frekwencja oraz oceny będą przepisywane do idziennika),
-usprawiedliwienia za nieobecności na zajęciach powinny być dostarczane przez rodziców wychowawcom klas na dotychczasowych zasadach,
-w czasie trwania nauki zdalnej uczniowie klas IV-VIII nie mogą korzystać ze stołówki szkolnej,
-w przypadku problemów z nauką zdalną na  platformie edukacyjnej Microsoft Teams rodzice powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawców klas korzystając z poczty elektronicznej lub komunikatora w idzienniku,
-dzieci klas I-III mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Świetlica będzie otwarta w godz. od 6.30 do 16.00. W czasie pobytu w świetlicy dzieci będą miały zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne oraz możliwość skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej,
-uczniowie klas IV-VIII, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu mogą uczyć się zdalnie w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole),
-istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w grupie do 5 osób dla uczniów klas ósmych przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. obce) oraz fizyki  i chemii,
-kontakt z pedagogiem szkolnym jest możliwy telefonicznie codziennie (w godzinach pracy pedagoga), a w razie potrzeby dla rodziców i uczniów we wtorki od godz. 12.00 do 14.00, można też umówić się na rozmowę w szkole w innym terminie,
-z platformy edukacyjnej Microsoft Teams (aplikacja pakietu Microsoft Office 365) uczniowie korzystali w roku szkolnym 2019/2020. Zasady korzystania zobacz 


-zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów RP dzieci i młodzież do 16. roku życia w godzinach 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej mogą przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna (zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki),
-wszystkich pracowników oraz inne osoby wchodzące do szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
Szczegółowe informacje w zakładce PROCEDURY NA CZAS EPIDEMII

Create AccountLog In Your AccountSkip to content