NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r., pozycja 1870, dla uczniów klas IV-VIII od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Dodatkowe informacje Dyrektora Szkoły:


-od poniedziałku (26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.) wszyscy uczniowie z klas IV-VIII będą uczyć się zdalnie (zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość),
-uczniowie podczas nauki zdalnej będą korzystać z platformy edukacyjnej Microsoft Teams (aplikacja pakietu Microsoft Office 365),
-lekcje w czasie nauki zdalnej trwają od 30 do 60 minut i odbywają się według obowiązującego planu zajęć,
-zajęcia w czasie nauki zdalnej są obowiązkowe, w czasie trwania zajęć będzie sprawdzana obecność oraz uczniowie będą oceniani (frekwencja oraz oceny będą przepisywane do idziennika),
-usprawiedliwienia za nieobecności na zajęciach powinny być dostarczane przez rodziców wychowawcom klas na dotychczasowych zasadach,
-w czasie trwania nauki zdalnej uczniowie klas IV-VIII nie mogą korzystać ze stołówki szkolnej,
-w przypadku problemów z nauką zdalną na  platformie edukacyjnej Microsoft Teams rodzice powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawców klas korzystając z poczty elektronicznej lub komunikatora w idzienniku,
-z platformy edukacyjnej Microsoft Teams (aplikacja pakietu Microsoft Office 365) uczniowie korzystali w roku szkolnym 2019/2020. Zasady korzystania zobacz 


-uczniowie klas I-III będą uczyć się metodą stacjonarną (nauka w szkole według planu zajęć, uczniowie także będą uczestniczyć w lekcjach na basenie oraz mogą korzystać ze stołówki szkolnej),
-świetlica szkolna będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach,


-zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów RP dzieci i młodzież do 16. roku życia w godzinach 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej mogą przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna (zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki),
-wszystkich uczniów, pracowników oraz inne osoby wchodzące do szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic.
Szczegółowe informacje w zakładce PROCEDURY NA CZAS EPIDEMII

Create AccountLog In Your Account