MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY Π

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY Π

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY Π

„Liczba π, jakiej nie znamy”
Międzynarodowy Dzień Liczby π
14.03.2019 (3,14.)

Uczniowie klas ósmych uczcili Międzynarodowy Dzień Liczby π realizując projekt „Liczba π, jakiej nie znamy”. Każdy mógł wybrać jedno z siedmiu zadań.

Oto zadania:
-I Zadanie: Wariacje plastyczne z liczbą π (prace plastyczne, plakaty związane z liczbą π). Rebusy lub zagadki z użyciem liczby π.
-II Zadanie: Określenie liczby π. Określenie czasu i osoby, która wprowadziła obecny symbol. Inne nazwy liczby π.
-III Zadanie: Historia przybliżeń liczby π (Babilończycy, Egipcjanie, Hindusi, Archimedes, Ptolemeusz, Bhaskara).
-IV Zadanie: Liczba π w literaturze. (np. wiersz K. Cwojadzińskiego, wiersz W. Szymborskiej, Biblia-1 Księga Królewska 7:23, 2 Księga Kronik 4: 2-5).Ciekawostki i powiedzenia.
-V Zadanie: Dziedziny nauki związane z liczbą π. Zastosowanie liczby π w geometrii szkolnej.
-VI Zadanie: Na czym polegała pomyłka A. Smitha i J. Wrencha. Przedstaw badania nad liczbą π po roku 1949. Kto dokonał obliczeń i jakie rozwinięcie uzyskano w 1949 r. na maszynie ENIAC.
-VII Zadanie: Co oznacza termin przestępność liczby π. Kto w roku 1882 udowodnił, że liczba π jest przestępna. Co oznacza pojęcie kwadratura koła. Przedstaw konstrukcję „wyprostowania okręgu” podaną przez Polaka.

Każde zadanie można było przedstawić w formie plakatu, albumu lub prezentacji multimedialnej.

Efekty pracy ósmoklasistów można oglądać na wystawie na I piętrze. 14.03.2019 r. w Międzynarodowym Dniu Liczby π, na lekcjach, uczniowie mogli zobaczyć prezentacje multimedialne o liczbie π.

Create AccountLog In Your AccountSkip to content