GORĄCY GRUDZIEŃ 2019

GORĄCY GRUDZIEŃ 2019

GORĄCY GRUDZIEŃ 2019

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie to szkoła, której przyznano tytuł „Szkoła otwartych serc dla hospicjum”, to szkoła, której sztandar został odznaczony tytułem „Przyjaciel Dziecka”, to szkoła, która żyje chęcią pomagania potrzebującym.

Obecnie jest gorący czas w działalności wolontariatu i TPD. Odbyło się mnóstwo akcji charytatywnych związanych ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, do organizacji których włączyliście się Państwo z wielkim zaangażowaniem i gorącym sercem. Rada Rodziców, rodzice wraz z dziećmi, nauczyciele i pracownicy szkoły…., to Wy wszyscy sprawiliście, że na twarzach wielu osób  pojawił się uśmiech, łzy szczęścia, radość. W Wasze serca  Drodzy Państwo składam te wszystkie uściski, łzy, przytulania, podziękowania, którymi nas wolontariuszy obdarowywali i prosili o przekazanie podziękowań osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, matki chorych dzieci lub potrzebujące pomocy, ludzie starsi, niedołężni, niezaradni, schorowani….., osoby przebywające w hospicjum  domowym ,stacjonarnym i szczególnie wolontariusze medyczni z hospicjum, którzy dzięki darom mogą łatwiej i przyjemniej wykonywać wybraną przez siebie drogę, misję – bezinteresowną pomoc i pielęgnowanie pacjentów. Nie jestem w stanie indywidualnie Państwu i uczniom dziękować za dary, ciasta itp. Nie ogarniam tego. Proszę tylko, aby Wasze dzieci podeszły z wypisaną karteczką, w jakiej akcji brały lub będą brały udział, ja to podpiszę, a wychowawcy klas wpiszą uwagę pozytywną.

Czasami spotykamy się z brakiem akceptacji, różnymi osądami i uwagami, typu – maja przecież 500+, po co tyle akcji itp…., ale róbmy swoje i dawajmy siebie innym. Dobro wraca wielokrotnie. Poza tym, tego rodzaju działania dają wiele korzyści naszym dzieciom, sprawiają, że rozwijamy wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, bezinteresowność, otwartość, życzliwość i wrażliwość na potrzeby innych. To najlepsza forma edukacji uświadamiająca uczniów o potrzebie podejmowania działań na rzecz drugiego człowieka, a przez to:
-uczniowie mają otwartą drogę i możliwość do działalności społecznej,
-mają bezpośredni kontakt z osobami potrzebującymi pomocy,
-nabywają doświadczeń oraz umiejętności jak zachować się w środowisku osób niepełnosprawnych, bezdomnych, ubogich, chorych i w ogóle potrzebujących pomocy,
-przełamują wszelkie bariery lęku i niepewności,
-uczą się wrażliwości i mają szanse okazywać ją drugiemu człowiekowi,
-rozwijają w sobie umiejętność dawania siebie innym,
-nabywają umiejętności do samodzielnej i twórczej pracy charytatywnej.

A dzięki temu szkoła:
-podnosi jakość swojej pracy,
-jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym i szerszym jako operatywna, pomysłowa i wrażliwa,
-realizuje i rozwija zadania dydaktyczno-wychowawcze,
-rozwija możliwość pożytecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów.

I na zakończenie: ostatnio usłyszałam, że mam skrzydła anioła. Teraz ja proszę, abyście wszyscy usłyszeli: macie skrzydła anioła, które nie mieszczą się w żadnych ramach.

Dziękuję za uwagę. 

                                                                                     Opiekun wolontariatu i przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: Ela Michalak

Create AccountLog In Your AccountSkip to content