Akcja „BohaterON – włącz historię”

Akcja „BohaterON – włącz historię”

Akcja „BohaterON – włącz historię”

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji „BohaterON – włącz historię”. To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Organizatorami akcji są m. in. Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku formuła akcji uległa zmianie. Zamiast gotowych kartek uczniowie klas I-VIII stworzyli piękne plakaty, listy, kartki z pamiętnika w imieniu klasy, jak również prace indywidualne. Kilkadziesiąt prac naszych uczniów wysłano na adres fundacji Sensoria, aby móc je później przekazać Powstańcom. Pozdrowienia, wyrazy uznania, życzenia, rysunki – to wszystko pojawiło się na pracach naszych uczniów. Oprócz tego przeprowadzono w szkole lekcje tematyczne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.  Po raz kolejny udało się „Włączyć historię!”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy wspierali uczniów w redagowaniu kartek, listów i laurek.

 

Create Account



Log In Your Account



Skip to content