ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W DNIU 07.08.2018

W dniu 10.07.2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26.07.2018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.07.2018r.

Ogłoszenie nr 586338-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

II Przetarg SIWZ z podpisem

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia II

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Dalszy ciąg załącznika nr 1 xlsx

 

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z PRZEBIEGU OTWARCIA OFERT W DNIU 04.07.2018

Ogłoszenie nr 579075-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

SIWZ Z PODPISEM

SIWZ 2018

Zadania

format PDF

zadanie 1  zadanie 2  zadanie 3  zadanie 4  zadanie 5

format XLSX

zadanie 1  zadanie 2  zadanie 3  zadanie 4  zadanie 5

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 8

zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zapytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzą oraz zmiana TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

mail do przetargu

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

budowlana PRZEDMIAR ROBÓT

Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT

Sanitarne PRZEDMIAR ROBÓT CALOSC

Ogłoszenie o zamówieniu nr 562226

SIWZ Z PODPISEM

SIWZ

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

Załącznik Nr 2 -wykluczenie

Załącznik Nr 3 – spełnianie warunków

Załącznik Nr 4 – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 – wykaz robót

Załącznik Nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 umowa

 

PKT 1 Architektura

PB-01  PB-02  PB–03   PB-04   PB-05   PB-06   PB-07   PB-08   PB-09   PB-10   PB-11

PKT 2 Elektryka

PB-E 01   PB-E 02   PB-E 04   PB-E 05   PB-E 06   PB-E 07   PB-E03

PKT 3 Wentylacja

PBI-01   PBI-02   PBI-03

PKT 4 Sanitarne

IS-01   IS-02   IS-03   IS-04   IS-05   IS-06  IS-07   IS-08

Specyfikacja techniczna

STWiORB

Opis budowlany

opis sp8 budowlany3

Załączniki

Prostokątne-parter-nawiew

Prostokątne-parter-wywiew

Prostokątne-piwnica-nawiew

Prostokątne-piwnica-wywiew

Prostokątne-zewn-nawiew-wywiew

Create AccountLog In Your Account