„Z GEOMETRIĄ PRZEZ ŚWIAT”

„Z GEOMETRIĄ PRZEZ ŚWIAT”

„Z GEOMETRIĄ PRZEZ ŚWIAT”

W lutym i marcu w naszej szkole realizowany był Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny „Matematyka w praktyce-z geometrią przez świat”. Głównym celem projektu było pokazanie, że matematyka nie jest nauką aż tak abstrakcyjną, za jaką jest uważana. Jej źródła tkwią w rzeczywistości. O powstaniu tej nauki zadecydowały takie potrzeby życia, jak konieczność liczenia i mierzenia. Do dzisiaj służy do opisywania i wyjaśniania zjawisk, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Znajomość podstaw matematyki ułatwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w codziennym życiu.

Zdobywając wiedzę i umiejętności podczas projektu, każdy uczeń mógł dostrzec w matematyce coś ciekawego, coś, co zachęciło go do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć. Projekt ten skupił się przede wszystkim na geometrii. Różnego rodzaju zadania były realizowane na poszczególnych przedmiotach przez uczniów klas II, III, V, VI i VII.

Na języku polskim uczniowie pisali pracę literacką na temat: „W przyjaźni z geometrią”. Były to fantastyczne rozważania na temat geometrii. Zawierały one elementy prawdziwych informacji o figurach geometrycznych. Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego uczniowie poznawali nazwy figur geometrycznych w danym języku, a później wykonywali karty matematyczne. Inna grupa dzieci udała się wraz z panią Turbak na wycieczkę w poszukiwaniu geometrii w przyrodzie i wokół nas. Wszyscy dokumentowali swoje poszukiwania i dzięki temu powstały piękne zdjęcia. Na salonach, czyli sztuka parkietażu – to temat pracy uczniów na lekcjach historii. Wyszukiwali oni mozaiki w różnych obiektach historycznych. Na lekcjach matematyki uczniowie klas VI wykonywali prezentacje multimedialne pt.Geometria w praktyce, czyli gdzie jest potrzebna wiedza geometryczna”, a klas V – reklamę wybranej figury geometrycznej. Natomiast klasy VII wybrały się w podróż w świat brył i miały za zadanie wykonać model wybranej bryły.

Na kółku matematycznym uczniowie wykonywali eksperymenty dotyczące parkietowania płaszczyzn. W ramach projektu spotkali się z panem Piotrem, pasjonatem brył platońskich, który opowiedział im wiele ciekawostek dotyczących tych brył. Pokazał również modele, które sam wykonał. Uczniowie klas II i III uruchomili swoją wyobraźnię i powstały piękne prace plastyczne – „Wariacje plastyczne z figurami geometrycznymi”. W ramach projektu odbyły się dwa konkursy: szkolny „Z geometrią za pan brat” dla klas VI i VII oraz międzyszkolny „Geometryczne wyzwania”.

Podsumowaniem projektu była sesja popularnonaukowa „Geometria znana i nieznana”. Prace literackie, plastyczne, plakaty reklamujące figury, domina matematyczno-językowe, mozaiki, modele brył, zdjęcia figur geometrycznych w przyrodzie można było podziwiać na zorganizowanej na II piętrze wystawie. Projekt realizowany był pod kierunkiem pani Anny Krupskiej i pani Ilony Pałuchy.

Create AccountLog In Your Account