Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły, którzy opłacą składkę w wysokości 46 zł do końca września 2018 r.,
będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A. 

 

Okres ubezpieczenia: 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r.

Polisa nr: 100050054700

Składka na ubezpieczenie wynosi 46 zł.

Pieniądze na ubezpieczenie wpłacają rodzice przedstawicielowi trójki klasowej do 30 września 2018 r., który następnie przekazuje je Radzie Rodziców wpłacając na konto Rady Rodziców: 27 1600 1462 1832 3148 9000 0001 w tytule wpłaty wpisując „AVIVA” oraz oznaczenie klasy (np. AVIVA VIa). Listy z podpisami rodziców proszę zostawiać w sekretariacie Szkoły lub przesyłać ich skany na adres mailowy Przewodniczącego RR.

 

Informacje o ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia szkolnego

Zgłaszanie szkody

Formularz zgłoszenie szkody

Create AccountLog In Your Account