Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły, którzy opłacili składkę w wysokości 43 zł w sekretariacie szkoły do końca września 2017r., są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group.

Okres ubezpieczenia: 1 września 2017r. – 31 sierpnia 2018r.

Zgłaszanie szkód

Oferta ubezpieczenia szkolnego

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

Przykładowe zgłoszenie szkody

Prezentacja

Create AccountLog In Your Account