Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Matylda Krawczyszyn – przewodnicząca (e-mail: mati.hajduk@interia.eu)
Marta Rodzik – wiceprzewodnicząca
Elżbieta Gacaskarbnik
Monika Straszewska – sekretarz
Marcin Duszyński, Damian Mordas i Mariusz Deptuła – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Kluczyńska – przewodnicząca
Dagmara Buklarewicz-Rytkowska – wiceprzewodnicząca
Monika Jodłowska  – członek

Składki na Radę Rodziców:

-przy jednym dziecku uczęszczającym do SP 8 – 40 zł
-przy dwójce dzieci uczęszczających do SP 8 po 20 zł od każdego dziecka
-przy trójce lub więcej dzieci uczęszczających do SP 8 – uczniowie są zwolnieni z płacenia składki.

Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 15 listopada 2019 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania na koncie.

Wpłaty składki (wyłącznie od całej klasy z ewentualnym wyłączeniem osób zwolnionych) na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe o numerze 37 1240 1486 1111 0010 9326 2768 w tytule wpłaty wpisując „Składka RR” oraz dodając oznaczenie klasy (np. Składka RR VIa).

Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać listę uczniów, za których opłacono składkę (wraz z wysokością składki) na adres mailowy Przewodniczącej RR.

Create AccountLog In Your Account