Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przemysław Perucki – przewodniczący
(kontakt: tel.: 604 286 827, email: p.perucki@wp.pl)
Anna Błaszkiewicz – wiceprzewodnicząca
Justyna Pępkowska – sekretarz
Magdalena Trębacz – skarbnik
Izabela Jodłowska, Joanna Gomulicka i Mariusz Duszyński – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Rostkowski – przewodniczący
Dagmara Buklarewicz-Rutkowska – wiceprzewodnicząca
Lidia Popiel  – członek

Składki na Radę Rodziców:

-przy jednym dziecku uczęszczającym do SP 8 – 40 zł
-przy dwójce dzieci uczęszczających do SP 8 po 20 zł od każdego dziecka
-przy trójce lub więcej dzieci uczęszczających do SP 8 – uczniowie są zwolnieni z płacenia składki.

Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 27 października 2017r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty.

Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 10 listopada 2017r. klasa otrzyma 20% wpłaconej kwoty.
Decyduje data zaksięgowania na koncie.

Wpłaty składki na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe:
nr konta: 27 1600 1462 1832 3148 9000 0001
w tytule wpłaty podając oznaczenie klasy.

Create AccountLog In Your Account