Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przemysław Perucki – przewodniczący
(kontakt: tel.: 604 286 827, email: p.perucki@wp.pl)
Anna Błaszkiewicz – wiceprzewodnicząca
Elżbieta Gaca – sekretarz
Magdalena Trębacz – skarbnik
Izabela Jodłowska i Mariusz Duszyński – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Damian Markus – przewodniczący
Karolina Galajda – wiceprzewodnicząca
Klaudia Pietrzak  – członek

Składki na Radę Rodziców:

-przy jednym dziecku uczęszczającym do SP 8 – 40 zł
-przy dwójce dzieci uczęszczających do SP 8 po 20 zł od każdego dziecka
-przy trójce lub więcej dzieci uczęszczających do SP 8 – uczniowie są zwolnieni z płacenia składki.

Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 26 października 2018 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty.

Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 16 listopada 2018 r. klasa otrzyma 20% wpłaconej kwoty.
Decyduje data zaksięgowania na koncie.

Wpłaty składki (wyłącznie od całej klasy z ewentualnym wyłączeniem osób zwolnionych) na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe:  27 1600 1462 1832 3148 9000 0001 w tytule wpłaty wpisując „Składka RR oraz dodając oznaczenie klasy (np. Składka RR VIa).

Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać listę uczniów, za których opłacono składkę (wraz z wysokością składki) na adres mailowy Przewodniczącego RR.

Create AccountLog In Your Account