MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU Z TPD

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU Z TPD

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU Z TPD

Grudzień, to gorący czas wolontariatu. Odbywa się mnóstwo akcji charytatywnych związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, ale także to okres, w którym świętuje się obchody Światowego Dnia Wolontariatu.

Okręgowy Oddział TPD, jak co roku 5 grudnia był organizatorem uroczystej gali, na której nie zabrakło przewodniczącej naszego szkolnego koła TPD p. Eli oraz nominowanych do nagrody wolontariuszy, członków TPD. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla szkół, w których  najaktywniej działa wolontariat oraz dla zasłużonych wolontariuszy. 

Wyróżnione wolontariuszki z naszej szkoły to: Magda Zawada i Zuzia Waszkowiak, które otrzymały Dyplomy Szczególnego Uznania za bardzo aktywną prace społeczną na rzecz pomocy dzieciom w ramach wolontariatu TPD. Nasza szkoła otrzymała Puchar i Dyplom  za najaktywniejszą działalność wolontariatu TPD – 2017  w Oddziale Okręgowym TPD Legnica prowadzoną przez przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci „Patrz Sercem”, który na ręce Pani dyrektor złożył Prezes O/O TPD podczas naszego Święta Szkoły.

Pan Adam Myrda Starosta Lubiński także w tym szczególnym dniu wyróżnił naszą szkołę za zaszczepienie idei wolontariatu u podopiecznych, bezinteresowną działalność, zaangażowani  i pomoc, która jest wynikiem dobroci i wielkiego serca oraz jedną z aktywnie działających wolontariuszek – Oliwię Szczecińską za pracę wolontariacką na rzecz mieszkańców Powiatu Lubińskiego.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim członkom TPD, nauczycielom, wolontariuszom, rodzicom i całej społeczności uczniowskiej, którzy przyczynili się do naszych sukcesów poprzez udział w aktywności wolontariatu.

Create AccountLog In Your Account