INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW (27 IX 2019 r.)

INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW (27 IX 2019 r.)

INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW (27 IX 2019 r.)

1.Składka na ubezpieczenie naszych uczniów w bieżącym roku szkolnym wynosi 45 zł. Trójki Klasowe rodziców poszczególnych klas proszone są o zebranie pieniędzy do 27 września br. Nr konta 37 1240 1486 1111 0010 9326 2768.

Informacje o ubezpieczeniu zobacz

Składkę za ubezpieczenie należy przesyłać za całą klasę, wpisując w przelewie: klasa….. (np. klasa VIa), składka ubezpieczeniowa za ……  (np. 10 uczniów).  Prosimy nie robić pojedynczych wpłat za dziecko – będą one wycofywane z konta Rady Rodziców. Listę dzieci ubezpieczonych w szkole należy przesyłać na adres e-mail do przewodniczącej RR: mati.hajduk@interia.eu – najpóźniej do 27 września 2019 roku.

W związku z licznymi prośbami rodziców o przedłużenie czasu wpłaty na ubezpieczenie ustala się ostateczny termin na dzień 3 października 2019 roku. Do tego dnia należy również dostarczyć listy uczniów, którzy wpłacili składki. Po tym terminie ubezpieczenie zbiorowe nie będzie możliwe.

 

2.Składki na Radę Rodziców:
-przy jednym dziecku uczęszczającym do SP 8 – 40 zł,
-przy dwójce dzieci uczęszczających do SP 8 – 20 zł od każdego dziecka,
-przy trójce lub więcej dzieci uczęszczających do SP 8 – uczniowie są zwolnieni z płacenia składek.
Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 15 listopada 2019 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania na koncie. Wpłaty składki (wyłącznie od całej klasy z ewentualnym wyłączeniem osób zwolnionych) na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na nowe konto bankowe. Nr konta 37 1240 1486 1111 0010 9326 2768.

Create AccountLog In Your Account