INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

DRODZY RODZICE (OPIEKUNOWIE)

W szkole podjęte zostały działania związane z profilaktyką zdrowotną w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. W związku z tym:
-przeprowadzane są pogadanki z wszystkimi uczniami na temat higieny, skutecznego mycia rąk, zgłaszania rodzicom, nauczycielom lub szkolnej pielęgniarce informacji o niepokojących objawach zdrowotnych (np. kaszel temperatura, złe samopoczucie, bóle mięśniowe itp.),
-zobowiązuje się rodziców/opiekunów, aby po zauważeniu w/w objawów u swojego dziecka do pozostawienia go w domu i natychmiastowego zgłoszenia do lekarza,
-zaopatrzono szkołę w środki dezynfekujące i antybakteryjne, które zostały rozmieszczone w każdej toalecie i innych pomieszczeniach szkolnych (np. sekretariat, sale świetlicy itp.). Przy umywalkach umieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk.

 

INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO O KORONAWIRUSIE. W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.  Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. Osoby powracające z północnych Włoch. Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
-codziennie mierzyć temperaturę ciała,
-zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
Ministerstwa Zdrowia
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 

Prosimy także zapoznać się z poniższymi załącznikami:
-Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem zobacz plakat 1 i plakat 2
-Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz informacje „Jak skutecznie myć ręce?” zobacz
-Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch zobacz
-Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z dnia 26 lutego 2020 r. zobacz
-Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z dnia 27 lutego 2020 r. zobacz
-Telefoniczny numer infolinii zobacz

Zdjęcie: https://pixabay.com

 

Create AccountLog In Your Account