INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przemysław Perucki – przewodniczący (kontakt: tel.: 604 286 827, email: p.perucki@wp.pl)
Anna Błaszkiewicz – wiceprzewodnicząca Elżbieta Gaca – sekretarz
Magdalena Trębacz – skarbnik
Izabela Jodłowska i Mariusz Duszyński – członkowie

Komisja Rewizyjna:
Damian Markus
– przewodniczący
Karolina Gałąjda – wiceprzewodnicząca
Klaudia Pietrzak – członek

Składki na Radę Rodziców:
-przy jednym dziecku uczęszczającym do SP 8 – 40 zł,
-przy dwójce dzieci uczęszczających do SP 8 po 20 zł od każdego dziecka,
-przy trójce lub więcej dzieci uczęszczających do SP 8 – uczniowie są zwolnieni z płacenia składki.
Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 26 października 2018 r. klasa otrzyma 40% wpłaconej kwoty.
Przy wpłacie składek przez wszystkich uczniów (z wyłączeniem zwolnionych) do 16 listopada 2018 r. klasa otrzyma 20% wpłaconej kwoty. Decyduje data zaksięgowania na koncie.
Wpłaty składki (wyłącznie od całej klasy z ewentualnym wyłączeniem osób zwolnionych) na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe:
27 1600 1462 1832 3148 9000 0001 w tytule wpłaty wpisując „Składka RR” oraz dodając oznaczenie klasy (np. Składka RR VIa).
Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać listę uczniów, za których opłacono składkę (wraz z wysokością składki) na adres mailowy Przewodniczącego RR.

Create AccountLog In Your Account