OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Kontakt ze szkołą

40 lat SP 8 w Lubinie

40

Golden - nasz koń

golden1

Stołówka szkolna

sto

Biblioteka szkolna

2012-2013

TPD i wolontariat

tpd

"Ciche zachowanie mile widziane"

halas

Przetargi

Wykaz przetargów

Pliki cookies

Polityka plików cookies

Sport

olimp
Sukcesy sportowe naszych uczniów

Cytat na dziś:

Radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć.
Johann Wolfgang Goethe

Do wakacji pozostało:

Obecny czas
21. September 2017, 16:10
Odliczanie do
22. June 2018, 09:00
Pozostały czas
273 dni
16 godzin
49 minut

Ankieta

Jak często korzystasz z dziennika elektronicznego?
 

Strefa dla nauczycieli

Informacje dla nauczycieli

You are here: Aktualności arrow Aktualności arrow Godło Polski

 foto

Godło Polski Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: admin   
01.09.2014.

  24

W niedzielę 25 maja 1997 roku w ogólnopolskim referendum Polacy zatwierdzili uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucję III Rzeczypospolitej. Przyjęli tym samym podstawowy akt prawny, określający zasady funkcjonowania jej obywateli jako wspólnoty, wśród wielu istotnych spraw określili również wizerunek Godła państwowego,  symbolu fundamentalnego dla tożsamości Polaków. Artykuł 28 § 1 Konstytucji zawiera informację: Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu. 31 grudnia 1989 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej przywrócili wizerunku Godła Państwowego koronę na głowę orła dając świadectwo zwycięskiej walki narodu, która doprowadziła osiem lat wcześniej do upadku komunizmu w Polsce i odzyskania suwerenności politycznej.

Przez ponad X wieków orzeł towarzyszył Polakom jako herb, podlegając zmianom odzwierciedlającym rzeczywiste procesy historyczne i losy kraju. Wojny, unie, zależności dynastyczne, okresy politycznej niewoli jak i chwały polskiego oręża kształtowały wizerunek orła czyniąc z jego historii fascynującą opowieść, która zaczęła się w okolicach X wieku między pasmem górskim zachodnich Karpat a Morzem Bałtyckim. Według popularnej legendy założyciel państwa Polan Lech podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo orła na drzewie. Gdy mu się przyglądał orzeł rozpostarł skrzydła na tle czerwonego zachodzącego słońca. Majestatyczny ptak wzbudził w nim zachwyt tak wielki, iż zdecydował osiąść w tym miejscu. Umieścił orła w swym herbie a miejsce na pamiątkę nazwał Gnieznem od słowa gniazdo. Jednym z pierwszych nośników herbu były monety bite przez władcę. Znakomitym odniesieniem do tej tradycji są współczesne banknoty polskie zawierające wizerunki dawnych monet. Orzeł w koronie widnieje już na denarach Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski powołanej do bytu przez jego ojca Mieszka I. Ten najpotężniejszy władca Polan podporządkował sobie sąsiadujące plemiona, z których największe to Wiślanie, Mazowszanie i Pomorzanie. Większość terytoriów była przedmiotem konfliktów toczonych z Cesarstwem Niemieckim z zachodu, Rusią Kijowską ze wschodu oraz Czechami i Węgrami od południa. Formujące się państwo z trudem opierało się również dążeniom do niezależności lokalnych możnowładców prowadzących do konfliktów wewnętrznych. Po okresie silnej władzy centralnej z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego w 1138 roku dochodzi do rozbicia dzielnicowego Polski trwającego do 1295 roku, kiedy książę wielkopolski Przemysł II po przyłączeniu Pomorza Gdańskiego koronuje się na władcę Królestwa Polskiego. To on jako pierwszy wynosi wizerunku orła do godności herbu państwowego.

Kolejny wizerunek to herb Władysława Łokietka, który kontynuując dzieło zjednoczenia kraju jako pierwszy w 1320 roku za zgodą papieża zostaje koronowany na króla Polski. Po jego śmierci w 1333 roku władzę obejmuje Kazimierz Wielki. Po umocnieniu przez niego władzy centralnej zdobyciu Rusi Halickiej i uzyskaniu kontroli nad Mazowszem, utrwala się w przyjętym przez niego w herbie wizerunek godła państwowego jakim pozostaje w niezmienionej niemal formie do dnia dzisiejszego.

 

  1
Orzeł według pieczęci majestatycznej Przemysła II z 1295 r.
---------------------------------------------------------------------------

2

Orzeł ze „Szczerbca”, miecza koronacyjnego królów polskich z 1320 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

3
Orzeł według pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego z 1336 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------

4

Orzeł według zwornika sklepienia katedry na Wawelu z około połowy XIV w.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5

 
Orzeł według nagrobka Władysława Jagiełły w katedrze na Wawelu z II połowy XV w.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
 

Orzeł według krzyża z diademów z XIII w., dodany za Kazimierza Jagiellończyka, po 1472 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
7

Orzeł według nagrobka Kazimierza Jagiellończyka w katedrze na Wawelu z około 1492 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Orzeł z inicjałem Zygmunta I Starego według „Kroniki Polaków” Macieja z Miechowa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Orzeł z inicjałem Zygmunta Augusta według arrasu na Zamku Wawelskim z około 1550 – 1560 r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10

Orzeł z herbem rodowym Stefana Batorego na piersi według Herbarza Bartosza Paprockiego z 1584 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------

11

Orzeł z herbem rodowym Snopek Wazów na piersi z czasów Władysława IV z I połowy XVII w.
------------------------------------------------------------------------------------------------

 
12

Orzeł z herbem rodowym Janina Jana III Sobieskiego na piersi według detalu zdobniczego Kościoła Mariackiego w Krakowie z 1681 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------

13

Orzeł z druku „Głos wolny wolność ubezpieczający” (1733), przypisywanym Stanisławowi Leszczyńskiemu, Nancy 1749 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------

14

Orzeł z herbem Wettynów na piersi według chorągwi z czasów Augusta III z połowy XVIII w.
--------------------------------------------------------------------------------------------


15

Orzeł według detalu w Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie z II połowy XVIII w.
------------------------------------------------------------------------------------------

16

Orzeł z kaszkietu piechoty z lat 1791 – 1794
----------------------------------------------------------------------------------------


17

Orzeł z drzewca sztandaru pułku piechoty Księstwa Warszawskiego z 1808 r.
---------------------------------------------------------------------------------------

18

Orzeł z czapki 11 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego z lat 1808 – 1815
---------------------------------------------------------------------------------------

19

Orzeł z kaszkietu oficera 4 piechoty liniowej Królestwa Polskiego z lat 1815 – 1830
-------------------------------------------------------------------------------------

20

Orzeł według oficjalnego wzoru pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej z 1919 r.
------------------------------------------------------------------------------------

21

Herb Rzeczypospolitej Polskiej według oficjalnego wzoru z 1927 r.
---------------------------------------------------------------------------------

22

Herb Rzeczypospolitej Polskiej według oficjalnego wzoru wprowadzonego dekretem Prezydenta na obczyźnie z 11 XI 1956 r.
--------------------------------------------------------------------------------

23

Herb Rzeczypospolitej Ludowej według oficjalnego wzoru z 1955 r.
--------------------------------------------------------------------------------


24

Herb Rzeczypospolitej Polskiej według oficjalnego wzoru z 1990 r.
------------------------------------------------------------------------------- 

Zmieniony ( 06.03.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »