OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Kontakt ze szkołą

40 lat SP 8 w Lubinie

40

Golden - nasz koń

golden1

Stołówka szkolna

sto

Biblioteka szkolna

2012-2013

TPD i wolontariat

tpd

Edukacja przez Szachy

szachy

Przetargi

Wykaz przetargów

Pliki cookies

Polityka plików cookies

Sport

olimp
Sukcesy sportowe naszych uczniów

Cytat na dziś:

W życiu nie ma nic lepszego, jak rozważny przyjaciel.
Eurypides

Do wakacji pozostało:

Obecny czas
23. September 2017, 14:54
Odliczanie do
22. June 2018, 09:00
Pozostały czas
271 dni
18 godzin
5 minut

Ankieta

Jak często korzystasz z dziennika elektronicznego?
 

Strefa dla nauczycieli

Informacje dla nauczycieli

You are here: Aktualności arrow Aktualności arrow Informacje o programie Cyfrowa szkoła

 foto

Informacje o programie Cyfrowa szkoła Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: admin   
10.09.2012.

cyfrowa_szkolaJest nam miło poinformować uczniów i ich rodziców, że nasza szkoła została wytypowana do udziału w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Cyfrowa szkoła", który został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program był realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012r. do dnia 31 sierpnia 2013r.

Program był przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego, wieloletniego programu rządowego.

 

 

 

Celem pilotażu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Pilotaż miał również na celu weryfikację przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK, polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (obszar „e-szkoła"), a ponadto - modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli opartego na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (obszar „e-nauczyciel"), modelu przygotowywania publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych (obszar „e-zasoby edukacyjne”, w tym „e-podręcznik") oraz modelu korzystania przez uczniów z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się (obszar „e-uczeń"). Do programu zostały zakwalifikowane 402 szkoły w Polsce (20 na Dolnym Śląsku).

 

 


W ramach programu nasza szkoła w formie darowizny otrzymała:
-50 przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów (procesor Intel Core i3, 4 GB RAM, 320GB HDD, ekran 15,6),
-16 przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli  (procesor Intel Core i3, 4 GB RAM, 320GB HDD, ekran 15,6),
-3 szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii,
-1 sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie i skanowanie,
-5 tablic interaktywnych z systemami mocowania,
-5 projektorów krótkoogniskowych,
-1 projektor multimedialny,
-1 ekran projekcyjny,
-1 wizualizer,
-1 kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową,
-16 punktów dostępowych, które będą elementem szkolnej sieci bezprzewodowej,
-1 router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS).

 

 

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup w/w sprzętu wyniosło 200 000 zł. Pozostała kwota, niezbędna do realizacji projektu, w wysokości 100 000 zł została przekazana szkole jak wkład własny z Urzędu Miasta w Lubinie.

 

 

Według Rozporządzenia Rady Ministrów pomoce dydaktyczne zakupione w programie „Cyfrowa szkoła” są wykorzystywane w procesie nauczania w klasach IV-VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Także uczniowie klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach mogą z nich korzystać.

 

 

Aby sprzęt był prawidłowo wykorzystany w szkole został powołany e-koordynator, który szkolił i wspierał wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV-VI w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK. Odbyły są także szkolenia zewnętrzne. Nauczyciele uczestniczyli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TiK w nauczaniu, odbyło się także  6 lekcji otwartych oraz  zostały udostępnione w ramach międzyszkolnych sieci współpracy 9 scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TiK w nauczaniu oraz 9 przykładów dobrych praktyk. Zorganizowanych zostało 6 projektów edukacyjnych.

 

 

Więcej informacji o programie "Cyfrowa szkoła" zobacz

 

 

Programem uzupełniającym „Cyfrowej szkoły” był projekt systemowy "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Projekt miał na celu przygotowanie nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania swoich przedmiotów i uczenia się uczniów (w zakresie podstawy programowej) poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami, w tym w sieciach, i samokształcenie.

Nadrzędnym celem programu było wzmocnienie efektywnego uczenia się uczniów, które jest możliwe przede wszystkim dzięki skutecznemu nauczaniu. Dobra edukacja powinna służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie – życiu społecznym i publicznym, gospodarce, nauce, kulturze oraz wykorzystywania w tych dziedzinach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Samo zwiększenie zakresu stosowania TIK w szkole bez związku z celami edukacyjnymi i metodami nauczania nie wystarczy. Dlatego CEO wspierało szkoły w zbieraniu i weryfikacji dobrych praktyk, umożliwiało przepływ doświadczeń pomiędzy szkołami i nauczycielami wykorzystującymi TIK oraz  budowało współpracę na różnych poziomach.

W ramach pilotażu programu Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej:
-Zrekrutowała i wyszkoliła grupy:
a)40 trenerów do realizacji szkoleń oraz organizowania sieci współpracy moderatorów,
b)1200 moderatorów do realizacji szkoleń oraz organizowania sieci współpracy koordynatorów,
c)18000 szkolnych koordynatorów do organizacji pracy z efektywnym wykorzystaniem TIK w szkołach.

Szkolenia były stacjonarne i e-learningowe.
Funkcję szkoleniową i informacyjną pełniły również konferencje organizowane na różnych szczeblach. W ramach projektu zorganizowano konferencje:
-ogólnopolską, otwierającą projekt, dla wszystkich uczestników,
-ogólnopolską, kończącą projekt, dla wszystkich uczestników,
-3 regionalne (powiatowe) dla szkolnych koordynatorów i moderatorów.

CEO wspierało również dyrektorów szkół i nauczycieli – koordynatorów w tworzeniu sieci współpracy i doskonalenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów.
W ramach programu powstało wiele materiałów merytorycznych:
-publikacje dotyczące efektywnego stosowania TIK w nauczaniu,
-programy kursów,
-opisy pracy sieci współpracy i samokształcenia w zakresie TIK,
-przykłady dobrych praktyk.

Projekt "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

efs

 

Zmieniony ( 09.07.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »