HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH W DNIU 20 XII 2019 R.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH W DNIU 20 XII 2019 R.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH W DNIU 20 XII 2019 R.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH W DNIU 20 XII 2019 r.:

KLASY I – III:
-8.00 – 10.20: Przedświąteczne spotkanie klasowe.
-10.20 – 11.00: Kolędnica szkolna.

KLASY IV– VIII:
-8.50 – 11.05: Przedświąteczne spotkanie (klasy Va i VIIIb na 9.00).
-11.05 – 11.50: Kolędnica szkolna.

Przydział sal:
Ib – 101, Ic – 4, Id – 5, IIb – 2, IIc – 07, IIIb – 6, IIIc – 1, IIId – 03, IVa – 104, Va – 102, Vb – 103, Vc – 207, Vd – 106, VIa – 108, VIb – 209, VIc – 201, VId – 208, VIIa – 204, VIIb – 205, VIIc – 114, VIIIa – 105, VIIIb – 203. -Opieka nad klasą Ib – p. E. Maciak, kl. IIIb – p. N. Danyło, kl. VIIIa – p. A. Szyposz.

-W czasie spotkania klasowego uczniowie powinni przebywać w wyznaczonych salach pod opieką swoich wychowawców.

-Uczniów obowiązuje strój galowy.

-Na Kolędnicę wychowawcy schodzą z klasami i grupami przedszkolnymi na dużą salę gimnastyczną punktualnie o wyznaczonych godzinach.
-Program Kolędnicy:
→Jasełka 2019,
→występ grupy przedszkolaków (Kolędnica I – III),
→piosenka zimowa w języku angielskim (Kolędnica IV-VIII),
→Życzenia Dyrektora Szkoły i Proboszcza Parafii św. Jana Bosko w Lubinie.

-Za bezpieczeństwo uczniów w tym dniu odpowiada wychowawca.

-Po zakończonych zajęciach wychowawcy odprowadzają uczniów do stołówki, świetlicy szkolnej, sprowadzają do szatni lub oddają pod opiekę rodzicom.

-Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię katolicką i zgodnie z decyzją swoich rodziców nie wezmą udziału w Wigilii klasowe i w Kolędnicy będą przebywali na zajęciach wychowawczych pod opieką p. K. Młynarczyk 8.00 – 9.00 w świetlicy szkolnej s. 06 i p. M. Rus 9.00 – 11.00 s. 06.

-W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu, rodzice zobowiązani są do napisania oświadczenia, że 20 XII 2019 r. dziecko będzie przebywało w domu pod opieką rodziców.

-Świetlica szkolna czynna od godz. 6.30 do 16.00.

-Obiady w stołówce od 11.00 – 13.30:
Klasy I – III godz.11.00- 11.30 (uczniowie nie uczęszczający do świetlicy szkolnej),
klasy IV– VIII godz.11.50 – 12.20,
świetlica szkolna: godz.12.30 – 13.30.

Foto: www.wikipedia.org

Create AccountLog In Your Account