ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Kiedy p. Teresa Misztal zapytała pana Zbigniewa Korczowskiego, czy mógłby przyjść do Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie i opowiedzieć uczniom o stanie wojennym stwierdził, że przyjdzie, bo jest to nasz obowiązek, by przekazywać wiedzę o tamtych trudnych wydarzeniach młodemu pokoleniu.

Nasz gość opowiadał o tym, jak zaczął działać w Solidarności i na czym polegała praca w tzw. „podziemiu”. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wspomnień o odbywaniu kary w więzieniach w Łęczycy i Strzelinie.

Uczniowie mogli zapoznać się z pamiątkami ze stanu wojennego przyniesionymi przez p. Z. Korczowskiego oraz z książkami i dokumentami ze zbiorów prywatnych p. Teresy Misztal.

Na zakończenie p. Z. Korczowski zachęcił uczestników spotkania do pójścia na uroczystości miejskie zorganizowane w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i oddania czci poległym.

Create AccountLog In Your Account